Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
२०७९ पुष महिनाको मासिक प्रगति विवरण
२०७९ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण
डिल्लीराम आचार्य
डिल्लीराम आचार्य

कार्यालय प्रमुख

माेहन प्रसाद लम्साल
माेहन प्रसाद लम्साल

नायब सुब्बा

(सूचना अधिकारी)

9858025452

गणेश पौडेल
गणेश पौडेल

सहायक लेखापाल

प्रतिमा चौधरी
प्रतिमा चौधरी

कार्यालय सहयोगी

गौरी वि.क.
गौरी वि.क.

कार्यालय सहयोगी

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखाको नागरिक सेेवा वडापत्र कोठा नं. २

प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नयाँ नागरिकताको लागि रु. १० को टिकट । प्रतिलिपी नागरिकताको लागि रु. १३ को टिकट । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : डिल्लीराम आचार्य

राहदानी शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र कोठा नं. ३

राहदानीको हकमाः-  राहदानी विभागबाट राहदानी बनी प्राप्त भए पछि । नाबालक परिचय पत्रको हकमाः- प्रमाण पुगेमा सोही दिन । |   जिल्लाबाट राहदानीको लागि रु. ५,०००।– ,  हराएको, च्यातिएको, केरमेट भइ पुनः वनाउदा रु. १०,०००।– (तर विपदमा परी नष्ट भएको भए प्रहरी मुचुल्का ल्याएमा रु ५,०००।–) राहदानी बनेर आइसकेपछि व्यक्तिगत त्रुटी भएमा रु. ५०००।- राहदानी बनेको एक बर्षसम्म कार्यालयको तर्फबाट त्रुटी भएः निशुल्क तर एक बर्ष पछि रु. ५०००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : डिल्लीराम आचार्य

स्थानीय प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र कोठा नं. ४

सबै प्रमाण पुगेमा पेश भएकै दिन । | क)गुनासो वा ठाडो उजुरीः-    रु. १० को टिकट ख) नाम, थर, उमेर आदि फरक परेको सम्वन्धी प्रमाणितः-    रु. १० को टिकट   ग) परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिशः-    रु. १० को टिकट घ) अन्य व्यहोरा प्रमाणितः-    रु. १० को टिकट ङ) संस्था दर्ताः-    रु. १० को टिकट र दर्ता शुल्क रु. १०००।- च) संस्था नविकरणः--    रु. १० को टिकट, नविकरण शुल्क रु. ५००।-(बिलम्ब शुल्क नियमानुसार हुने) छ) संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपीः-    रु. १० को टिकट, प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीका लागि रु. ५०।- र विधान प्रतिलिपीका लागि प्रति पानाको रु. ३।- को टिकट । ज) संस्थाको विधान संशोधनः-    रु. १० को टिकट झ) जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतीः-     रु. १० को टिकट ञ) पत्रपत्रिका दर्ताः- -    रु. १० को टिकट, दैनिक रु १,०००।–, अर्ध साप्ताहिक रु ७००।–,  साप्ताहिक रु.   ५००।–, पाक्षिक रु.      ३००।–, मासिक र अन्य  २००।– ट) छापाखाना दर्ताः-      रु. १० को टिकट, दर्ता शुल्क रु. १०००।- ठ)  बादी परिचयपत्रः -   रु. १० को टिकट ड) हातहतियार नामसारी, नविकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणः    रु. १० को टिकट,  नामसारी दस्तुर रु.१०००।–, जिल्ला भित्रको नबिकरण दस्तुर रु.१५०।–, अधिराज्य भरको लागि दस्तुर रु.३००।–   (विलम्ब शुल्क नियमानुसार) ढ) शान्ति सुरक्षाः    रु. १० को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : डिल्लीराम आचार्य

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-07 20:00:14

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

Powered By: ProActive Developers