Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

  • इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिया

  • जेष्ठ नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्दै

  • ॐ केदारेश्वर धाम

  • बर्दिया जिल्लाको नक्सा

  • कार्यालय अवस्थित भवन


  • सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

  • सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

  • सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम


सबै सूचना
सबै समाचार