Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

खाद्य पसलमा अनुगमन

2076-05-20

2076-05-20


    मिति २०७६।०५।१० र११ गते का दिन दिनको १ बजे देखी ५ बजे सम्म बाँसगढी न.पा.अन्तर्गत वडा नं. ५ बाँसगढी बजार ,वडा नं.८ ककौरा,लक्ष्मणा र वडा नं. ९ माछागढ बजारमा खाद्यान्न  संबन्धी पसलहरुमा बाँसगढी नं.पा. को उप मेयर को संयोजकत्व र इलाका प्रशासन कार्यालय बाँसगढीका ना सु श्री मोहन प्रसाद लम्साल लगायत उद्योग बाणिज्य संघ बाँसगढी , इलाका प्रहरी कार्यालय मोतिपुरका प्रतिनिधिहरु तथा पत्रकार समेतको  प्रतिनिधित्व रहेको अनुगमन टोलीले अनुगमन  गर्दा बाँसगढी बजारका १० माछागढ बजारका ४,लक्ष्मणा बजारमा २ र  ककौरा बजारमा ४ वटा पसलबाट रु. ८४३०।–बराबरको तपसिलका  खाद्य सामाग्री बरामद गरी सबै प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ ।

तपसिल

क्र सं

सामाग्रीको नाम

परिमाण

मुल्य रु.

तोरीको तेल

२ लिटर

३६०।-

दालमोठ भुजिया

२ प्याकेट

१६०।-

पापड

३ प्याकेट

१५०।-

कुरमुरे

६ प्याकेट

२३०।-

च्यवनप्रास / हर्लिक्स

३/१ वटा

१०५०।-

टुथपेस्ट

८ वटा

४००।-

चुस्ने जुस

३ प्याकेट

१३५।-

विस्कुट

१२ प्याकेट

१२४०।-

सब्जि मसला

१ प्याकेट

२५।-

१०

मिठाई/ल्याक्टो

३० प्याकेट

१३४५।-

११

स्याम्फु

१ वटा

१५०।-

१२

मच्छड धुप

६ प्याकेट

१८०।-

१३

पेय पदार्थ

१० बोतल

२१००।-

१४

बबलगम/चाउचाउ

१/३ प्याकेट

२८५।-

१५

महेश दालमोठ

४ प्याकेट

२८०।-

१६

गुलाब जामुन

२ प्याकेट

२००।-

१७

कन्फ्लेक्स

१ प्याकेट

७०।-

१८

मकैको च्याँख्ला

१ प्याकेट

७०।-

 

जम्मा

 

८४३०।-