Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 डिल्लीराम आचार्य डिल्लीराम आचार्य कार्यालय प्रमुख 9858088880
dilliram241784@gmail.com
2 माेहन प्रसाद लम्साल माेहन प्रसाद लम्साल नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9858025452
mohanlamsal25@gmail.com
3 कृष्ण प्रसाद पाैडेल कृष्ण प्रसाद पाैडेल नायब सुब्बा राहदानी तथा जिन्सी शाखा कोठा नं. ३ 9869556194
4 गणेश पौडेल गणेश पौडेल सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन साखा 9849622150
5 सुमन खड्का सुमन खड्का सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा प्रतिलिपी कोठा नं. २ 9847988713
6 प्रतिमा चौधरी प्रतिमा चौधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी कोठा नं. २ 9868694975
7 गौरी वि.क. गौरी वि.क. कार्यालय सहयोगी राहदानी तथा जिन्सी शाखा कोठा नं. ३ 9848069330