Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

गौरी वि.क.


गौरी वि.क.


गौरी वि.क.
कार्यालय सहयोगी

शाखा राहदानी तथा जिन्सी शाखा कोठा नं. ३
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848069330
बहाल मिति २०७४ जेष्ठ १