Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

प्रतिमा चौधरी


प्रतिमा चौधरी


प्रतिमा चौधरी
कार्यालय सहयोगी

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी कोठा नं. २
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9868694975
बहाल मिति २०७३ जेष्ठ ३०