Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

2076-05-17

2076-05-17


जिल्ला बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका वडा नं ८ को कि नं ३०१९ ज वि ३३८.६३ वर्ग मिटर र कि नं ३०२२ ज वि ३३८.६३ वर्ग मिटर का जग्गाहरु यस कार्यालयको नाममा रहेको छ ।उक्त जग्गामा यस कार्यालयको भवन निर्माण नभएको तर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । 

Attached Files