Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 डिल्लीराम आचार्य डिल्लीराम आचार्य कार्यालय प्रमुख गुलरिया नगरपालिका 4, वर्दिया 9858088880
dilliram241784@gmail.com
2 माेहन प्रसाद लम्साल माेहन प्रसाद लम्साल नायब सुब्बा बाँसगढी-८, बर्दिया । आर्थिक तथा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ४ 9858025452
mohanlamsal25@gmail.com
3 कृष्ण प्रसाद पाैडेल कृष्ण प्रसाद पाैडेल नायब सुब्बा बारबर्दिया नगरपालिका 07, वर्दिया राहदानी तथा जिन्सी शाखा कोठा नं. ३ 9869556194
4 गणेश पौडेल गणेश पौडेल सहायक लेखापाल आर्थिक तथा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ४
5 सुमन खड्का सुमन खड्का सहायक कम्प्यूटर अपरेटर दाङ दङ्गिशरण -२Dangisaran 2, दाङ्ग नागरिकता तथा प्रतिलिपी कोठा नं. २ 9847988713