Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

बाँसगढीमा रहेको पर्यटकिय तिर्थस्थल ॐ केदारेश्वर धाम

ॐ_केदारेश्वर_धाम.jpg
ॐ केदारेश्वर धाम