Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

राहदानी सम्बन्धी सुचना

2077-03-04

2077-03-04


pp(1).jpg तस्बिर :

यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएका सेवाग्राहीहरुको उपराेक्त बमाेजिमकाे राहदानी तयार भइ प्राप्त भएको व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ ।