Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

सुमन खड्का


सुमन खड्का


सुमन खड्का
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी कोठा नं. २
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9847988713
बहाल मिति २०७६ मंसिर २५