Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

कृष्ण प्रसाद पाैडेल


कृष्ण प्रसाद पाैडेल


कृष्ण प्रसाद पाैडेल
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी तथा जिन्सी शाखा कोठा नं. ३
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9869556194
ठेगाना बारबर्दिया नगरपालिका 07, वर्दिया
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०