Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पौष महिनाको प्रगती विवरण

5 महिना अगाडी

2075-10-06


पौष.jpg तस्बिर :

पौष महिनामा यस कार्यालयले हाँसिल गरेको प्रगती र चालुगत पुँजीगत खर्च विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ 

Attached Files