Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

फागुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन

2075-12-05

2075-12-05


phagun.jpg तस्बिर : फागनु

यस कार्यालयले २०७५ फागुन महिनामा देहायका काार्य सम्पादन गरेकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।