Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरणमिति कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-17 जग्गा विवरण
8 महिना अगाडी