नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


आ.ब. ०७४/७५ को पहिलो लटको राहदानी आएको सुचना

मिति २०७४/०२/१४ गते देखि असार मसान्त सम्म राहदानी फारम भर्नु भएको देहायका ब्यक्तिको राहदानी बनी प्राप्त हुन आएकोले लिन आउनु हुन अनुरोध छ ।

Additional Documents

Title Size Download
1501134287.jpg 467 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय