नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


२० औ लटको राहदानी आएको सुचना

२० औ लटको राहदानी बनी प्राप्त हुन आएको देहाय बमोजिम रहेको छ ।

Additional Documents

Title Size Download
1498072269.jpg 415 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय