Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

माेहन प्रसाद लम्साल


माेहन प्रसाद लम्साल


माेहन प्रसाद लम्साल
नायब सुब्बा

सूचना अधिकारी
शाखा आर्थिक तथा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ४
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल mohanlamsal25@gmail.com
सम्पर्क 9858025452
बहाल मिति २०४६ श्रावण १३