नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


भाद्र मासिक प्रतिबेदन

आ.ब. ०७४/०७५ को मास्केवारी पठाएको बिबरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
भाद्र महिनाको मास्केवारी पठाएको 208 KB  Download
254 KB  Download
254 KB  Download
254 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय