नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


राहदानी बनि प्राप्त भएका हाल

आ.ब.०७४/७५ मा राहदानी बनी कार्यालयमा प्राप्त भएको बिबरण देहाय बमोजिम छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
List Out Of 1st Lot 467 KB  Download
List Out Of 2nd Lot 268 KB  Download
List Out Of 3rd Lot 281 KB  Download
List Out Of 4th Lot 291 KB  Download
List Out Of 5th Lot 179 KB  Download
List Out Of 6th Lot 121 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय