नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


मासिक प्रतिबेदनहरु आ.ब. ०७३/०७४

यस कार्यालयको मास्केवारी देहाय बमोजिम रहेको छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
जेष्ठ महिनाको मासिक प्रतिबेदन 14 KB  Download
आषाढ महिनाको मासिक प्रतिबेदन 16 KB  Download
श्रावण महिनाको मासिक प्रतिबेदन 15 KB  Download
भाद्र महिनाको मासिक प्रतिबेदन 15 KB  Download
आश्विन महिनाको मासिक प्रतिबेदन 14 KB  Download
कार्तिक महिनाको मासिक प्रतिबेदन 16 KB  Download
मार्गशिर महिनाको मासिक प्रतिबेदन 16 KB  Download
पौष महिनाको मासिक प्रतिबेदन 17 KB  Download
माघ महिनाको मासिक प्रतिबेदन 16 KB  Download
फाल्गुन महिनाको मासिक प्रतिबेदन 16 KB  Download
चैत्र महिनाको मासिक प्रतिबेदन 16 KB  Download
०७४ बैशाख महिनाको मासिक प्रतिबेदन 17 KB  Download
०७४ जेष्ठ महिनाको मासिक प्रतिबेदन पठाएको 247 KB  Download
०७४ असार महिनाको मासिक प्रतिबेदन पठाएको 16 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय