नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


निवेदन हरुको नमुना

कार्यालयमा तपाईलाइ बिबिध निवेदन पेश गर्नु पर्ने हुन्छ केहि निवेदन नमुना निम्न उल्लेखित छन 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
हातहतियार नबिकरणको निवेदन 26 KB  Download
हराएको कागजपत्रको सिफारिस गरिपाउ 13 KB  Download
सस्था दर्ता निवेदन 33 KB  Download
शान्ति सुरक्षा माग निवेदन 13 KB  Download
विवरण संशोधन सम्बन्धका 13 KB  Download
बिधानको नमुना 105 KB  Download
विधान प्रतिलिपि-सस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 12 KB  Download
राहदानीको द्रुत सेवा सिफारिस पाउने निवेदन 13 KB  Download
राहदानी विवरण सच्याउने सम्बन्धमा 13 KB  Download
मुद्दाको निवेदन 14 KB  Download
प्रमाणित- सिफारिस आदिबासी,जनजाती,दलित 13 KB  Download
पुन राहदानीको सिफारिस 12 KB  Download
पतिको नामथर कायम गरी नागरिकता प्रतिलिपि 13 KB  Download
नाबालिक परिचय पत्र पाउ 13 KB  Download
दुवै भएको एउटै हो भन्ने सिफारिस 13 KB  Download
छापाखाना संचालन गर्ने निवेदन 13 KB  Download
आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा 13 KB  Download
पत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रमाणपत्रको निवेदन 31 KB  Download
हातहतियार नामसारी 35 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय