नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


स्थानीय प्रशासन शाखा

 नाता प्रमाणीत गरिदिने । नाम, थर उमेर फरक परेको सिफारिस गर्ने । कुनै व्यहोराको प्रमाणीत गर्ने हातहतियार नविकरण, इजाजत पत्रको प्रतिलिपी,  संघ संस्था दर्ता नविकरण, विद्यान संसोधन, जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृती, पत्रपत्रिका दर्ता, छापाखाना संचालन गर्न स्वीकृती, चलचित्र दर्ता स्वीकृती तथा अन्य विविध सिफारिसहरु गर्ने गर्दछ । यस फाँटमा सहजीकरण  नायव सुब्बा मोहन लम्सालले गर्नु हुनेछ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय