नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


राहदानी बनी कार्यालयमा प्राप्त भएकोहरुको विवरण आ.ब. 073-074

राहदानी बनी प्राप्त भएकाहरुले राहदानी लिन आउदा सक्कल नागरिकता र राजश्व बुझाएको भौचर लिई स्वयम आउनुहुन अनुरोध छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
List Out Of 1st Lot 15 KB  Download
List Out Of 2nd Lot 17 KB  Download
List Out Of 3rd Lot 17 KB  Download
List Out Of 4th Lot 17 KB  Download
List Out Of 5th Lot 20 KB  Download
List Out Of 6th Lot 18 KB  Download
List Out Of 7th Lot 21 KB  Download
List Out Of 8th Lot 22 KB  Download
List Out Of 9th Lot 456 KB  Download
List Out Of 10th Lot 603 KB  Download
List Out Of 11th Lot 515 KB  Download
List Out Of 12th Lot 436 KB  Download
List Out Of 13th Lot 363 KB  Download
List Out Of 14th Lot 590 KB  Download
List Out Of 15th Lot 190 KB  Download
List Out Of 16th Lot 191 KB  Download
List Out Of 17th Lot 546 KB  Download
List Out Of 18th Lot 254 KB  Download
List Out Of 19th Lot 420 KB  Download
List Out Of 20th Lot 415 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय