Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

सबै सूचना
डिल्लीराम अाचार्य
डिल्लीराम अाचार्य

शाखा अधिकृत

माेहन प्रसाद लम्साल
माेहन प्रसाद लम्साल

नायब सुब्बा ( सूचना अधिकारी )

त्रिभुवन अाचार्य
त्रिभुवन अाचार्य

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर


सबै सूचना