Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

  • इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिया

  • जेष्ठ नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्दै

  • ॐ केदारेश्वर धाम

  • बर्दिया जिल्लाको नक्सा

  • कार्यालय अवस्थित भवन


  • सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

  • सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

  • सेवा प्रवाह सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम


सबै सूचना
सबै समाचार
डिल्लीराम आचार्य
डिल्लीराम आचार्य

कार्यालय प्रमुख

माेहन प्रसाद लम्साल
माेहन प्रसाद लम्साल

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
9858025452

कृष्ण प्रसाद पाैडेल
कृष्ण प्रसाद पाैडेल

नायब सुब्बा

गणेश पौडेल
गणेश पौडेल

सहायक लेखापाल

सुमन खड्का
सुमन खड्का

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर


सबै सूचना
सबै समाचार